Δεδομένης της σοβαρής υποστελέχωσης των Δημοσίων ΙΕΚ καθώς και της διακοπής κάθε μορφής χρηματοδότησης, η Πανελλήνια Ένωση Διευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. (ΠΑΝ.Ε.Δ.Δ.Ι.Ε.Κ.) εξέδωσε δελτίο τύπου προς ενημέρωση των καταρτιζομένων, των εκπαιδευτών και της ευρύτερης κοινωνίας το οποίο είναι: ΠΑΝΕΔΔΙΕΚ-ΔΕΛΤΙΟ-ΤΥΠΟΥ