Με χαρά σας ανακοινώνουμε για τη Δράση του Δ.ΙΕΚ Χίου που αρχίζει να γίνεται γνωστή σε όλη την Ευρώπη. Σήμερα ανακοινώθηκε στη σελίδα του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας (2022).

Ενημερωθείτε για την Δράση μας από το παρακάτω link:

https://europa.eu/youth/year-of-youth/activities/4016_e