Στις 30/06/22 (τέλος εξαμήνου) και από τις 5μ.μ και μέχρι τις 7 μ.μ οι εκπαιδευτές μπορούν να παραλάβουν τη βεβαίωση προϋπηρεσίας τους από τη Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ. Από την 1 Ιουλίου το Δ.ΙΕΚ Χίου θα λειτουργεί με πρωινό ωράριο.