Παρόλες τις προσπάθειες που έγιναν μέχρι αυτή τη στιγμή τα μαθήματα στο κτήριο του Δ.ΙΕΚ δεν μπορούν να γίνουν και σήμερα λόγω κατάληψης του κτηρίου. Θα ενημερωθούν οι σπουδαστές όσων τμημάτων κάνουν μάθημα σήμερα, εγκαίρως και προσωπικά από τους διδάσκοντες σχετικά με τις ώρες και τον τόπο διεξαγωγής τους.