Οδηγίες επανέναρξης Κατάρτισης στο Δ.ΙΕΚ Χίου

Σύμφωνα με την τελευταία κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’/32/8-1-2022) η οποία ισχύει μέχρι 17/1/2022, προβλέπει τη διά ζώσης λειτουργία των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) με φυσική παρουσία καταρτιζόμενων και εκπαιδευτών, καθώς και τη διενέργεια πρακτικής άσκησης/μαθητείας των καταρτιζόμενων των Ι.Ε.Κ.,… Διαβάστε περισσότερα