Διατελέσαντες Διευθυντές στο Ι.ΕΚ Χίου από την ίδρυσή του

1) Από  1-9-97 έως 31-8-2005 Νικόλαος Μπορμπαντωνάκης
2) Από 1-9-2005 έως 31-8-2006 Νικόλαος Αγραφιώτης

 

Από 1-9-2006 έως 1-10-2013 κατάργηση του ΙΕΚ Χίου και υπαγωγή του στο ΙΕΚ Μυτιλήνης ως παράρτημα Μυτιλήνης

Από 1-10-2013 έως 5-12-2013 έναρξη του νέου Δ.ΙΕΚ Χίου

3)Aπό 1-10-2013 τοποθέτηση του Λεωνίδα Α. Κωστάλα στη θέση του Διευθυντή
4) Από 5-12-2013 έως 31-8-2018 Λεωνίδας Α. Κωστάλας

 

Διατελέσαντες  Αναπληρωτές Διευθυντές  και Υποδιευθυντές στο Ι.ΕΚ Χίου

1)Από 22-11-1996 έως 31-8-1997 Μιχαήλ Αμαρτωλός  Αναπληρωτής Διευθυντής με τοποθέτηση
2) Από1-9-1997 έως 30-8-2001 Μιχαήλ Αμαρτωλός  Αναπληρωτής Διευθυντής
3) Από 1-9-2001 έως 31-8-2005 Αντώνιος Νικολάου Αναπληρωτής Διευθυντής
4) Από 1-9-2005 έως 30-9-2010 Σωκράτης Εκατομμάτης Αναπληρωτής Διευθυντής
Από 1-10-2010 έως 30-6-2013 Σωκράτης Εκατομμάτης Υποδιευθυντής
Από 9-12-2013 έως 30-6-2014 Κωνσταντίνος Καραντζάς  εκτελών χρέη Υποδιευθυντή
Από 1-9-2014 έως 31-8-2018 Ευαγγελία-Ελένη Αθανασοπούλου Υποδιευθύντρια
Από 7-1-2015 έως 31-8-2018 Σωκράτης Εκατομμάτης Υποδιευθυντής