Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας» των ΙΕΚ,  έχει λάβει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες σε ό,τι αφορά τις βασικές νοσηλευτικές πράξεις, οι οποίες, μαζί με την αποκτηθείσα εμπειρία από το πρακτικό μέρος της κατάρτισής του, τον καθιστούν ικανό να παρέχει νοσηλευτική φροντίδα σε πάσχοντες, η οποία ορίζεται από το καθηκοντολόγιο του, υπό την επίβλεψη και την ευθύνη του Νοσηλευτή.

Τομείς απασχόλησης

  •  Δημόσιες και Ιδιωτικές Κινητές  Μονάδες Προνοσοκομειακής φοντίδας.
  • Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Παροχής Προνοσοκομειακής Φροντίδας.
  •  Δημόσιοι  και Ιδιωτικοί χώροι οι οποίοι  χρήζουν Κέντρο  Παροχής Α΄ Βοηθειών ( χιονοδρομικά κέντρα, αθλητικά κέντρα, βιομηχανικές μονάδες, πλοία κλπ).
  • Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσηλευτικά Κέντρα.

Επαγγελματικά προσόντα

Τα επαγγελματικά προσόντα του αποφοίτου της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας» συνίστανται στα ακόλουθα:

  • να παρέχει Α΄ Βοήθειες στον τόπο του ατυχήματος.
  • να μεριμνά για την ασφαλή μεταφορά του πάσχοντος στο Τμήμα Επειγόντων
  • να παρέχει φροντίδα στον πάσχοντα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.
  • να παρέχει φροντίδα στους ασθενείς σε ανοικτές και κλειστές Νοσηλευτικές Μονάδες.
  • να συμμετέχει στην ομάδα αποκατάστασης των ασθενών. Η συνεργασία των Βοηθών Νοσηλευτικής Τραυματολογίας με τις άλλες ειδικότητες των επαγγελματιών υγείας (Ιατρούς, Νοσηλευτές, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Ψυχολόγους, Διαιτολόγους), έχει ως αποτέλεσμα τη σφαιρική φροντίδα των ασθενών.

Πρόγραμμα Σπουδών 

traumatologia

Οδηγός Σπουδών 

Δείτε το αρχείο :ΟΔΗΓΟΣ_ΣΠΟΥΔΩΝ_ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ