Σχετικά με την ειδικότητα

Η μελισσοκομία απαιτούν μεγάλη επένδυση στη γνώση, διότι εκμεταλλεύονται μη εξημερωθέντες οργανισμούς του ζωικού βασιλείου (έντομα) με ιδιαίτερη συμπεριφορά και απαιτήσεις.

Ο διπλωματούχος Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας «Τεχνικός Μελισσοκομίας» έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις του, έπειτα από επιτυχή θεωρητική και πρακτική δοκιμασία στο παραπάνω αντικείμενο.

Πιο συγκεκριμένα είναι ικανός να ιδρύσει και να διαχειριστεί μια μελισσοκομική εκμετάλλευση, να προσεγγίζει με επιστημονικό τρόπο τα προβλήματα που εμφανίζονται κατά την παραγωγική διαδικασία και να διαχειρίζεται ορθολογικά την εκμετάλλευσή του, ώστε να παράγει ποιοτικά και ανταγωνιστικά προϊόντα.

Έχοντας κατανοήσει πλήρως τη βιολογία και τη συμπεριφορά της μέλισσας και τη μεθοδολογία πρόσβασης στις πληροφορίες, μπορεί να έχει συνεχή πληροφόρηση για τη νέα τεχνολογία και τις επιστημονικές εξελίξεις του κλάδου και να τις ενσωματώνει στην παραγωγική διαδικασία.

Κατόπιν τούτου είναι ικανός :

  1. Να λειτουργήσει μια μελισσοκομική εκμετάλλευση σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και για όλα τα μελισσοκομικά προϊόντα.
  2. Να εργαστεί σαν εξειδικευμένος τεχνικός σε μελισσοκομική εκμετάλλευση, σε μονάδες επεξεργασίας και τυποποίησης μελισσοκομικών προϊόντων ή στον δημόσιο τομέα σε αντίστοιχες θέσεις.

Επαγγελματικά καθήκοντα

Ο Τεχνικός Μελισσοκομίας ασκεί κύρια τις ακόλουθες επαγγελματικές δραστηριότητες:

  1. Φροντίζει για την καλή διατροφική κατάσταση των μελισσιών: παρακολουθεί τις ανθοφορίες των μελισσοκομικών φυτών της περιοχής και σε περίπτωση έλλειψης τροφής τα μεταφέρει ή τα τροφοδοτεί με τεχνητές τροφές που παρασκευάζει ο ίδιος.
  2. Παράγει μέλι, αλλά και όλα τα μελισσοκομικά προϊόντα που απαιτούν αυξημένες γνώσεις και δεξιότητες, όπως βασιλικό πολτό, γύρη, πρόπολη, κερί κλπ.
  3. Προβαίνει στην αρχική επεξεργασία, συντήρηση και συσκευασία των προϊόντων του.
  4. Πολλαπλασιάζει ο ίδιος τα μελισσοσμήνη του παράγοντας βασίλισσες με σύγχρονες μεθόδους και παράγει για πώληση νέα μελισσοσμήνη ή βασίλισσες.
  5. Συντηρεί και επισκευάζει τον εξοπλισμό της εκμετάλλευσης.
  6. Τηρεί τους αναγκαίους λογαριασμούς κόστους ή εσόδων της εκμετάλλευσης και κοστολογεί σωστά τα προϊόντα του και τα προωθεί στην αγορά κατά τον πιο ανταγωνιστικό τρόπο.
  7. Παρακολουθεί την υγεία των μελισσών και δρα προληπτικά ή θεραπευτικά για την αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών.
  8. Φροντίζει για την προστασία του περιβάλλοντος κατά τη δραστηριότητα της εκμετάλλευσής του και για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων.

Για επιπλέον ενημέρωση μπορείτε να απευθυνθείτε στο παρακάτω link από όπου αντλήθηκαν και οι σχετικές πληροφορίες: εδώ

Πρόγραμμα Σπουδών