Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει και ορίζει την 21η Ιουλίου 2021 και ώρα 15.00 ως ημερομηνία λήξης και προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ένταξης και επικαιροποίησης του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.ΙΕΚ.