Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές που αμείβονται με έκδοση Τ.Π.Υ να προσκομίσουν το τιμολόγιο έως και την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021 το αργότερο, στην γραμματεία του Δ.ΙΕΚ Χίου.

Προσοχή!

  • Θα πρέπει να υπάρχει να υπάρχει πλήρης και απόλυτη συμφωνία ωρών που πραγματοποιήθηκαν το Εαρινό εξάμηνο 2021Α (βάση της υπογεραγραμμένης σύμβασης) και αντιμισθίου.
  • Στα τιμολόγια θα πρέπει να αναγράφεται εάν ο εκπαιδευτής εμπίπτει ή όχι στην παρ. 9  άρθ. 39 του Ν. 4387/2016.
  • Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να εκδώσουν 1 (ΕΝΑ) τιμολόγιομε τρέχουσα ημερομηνία έκδοσης, που να αφορά το διάστημα του εξαμήνου 2021Α για το οποίο παρείχαν έργο, μεανάλυση των ωρών ανά μάθημα.