Μέτρα προστασίας στο Δ.ΙΕΚ Χίου κατά Covid (Από 12/09/21)

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο ΦΕΚ 4187/10-9-2021 για τη λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών και ειδικότερα το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄, το οποίο αφορά στη λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών της ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν. Για τα μέτρα προστασίας κατά Covid που θα ισχύσουν στο Δ.ΙΕΚ Χίου… Διαβάστε περισσότερα