Αποτελέσματα φοίτησης Χειμερινού Εξαμήνου 2022Β

Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά από τον πίνακα ανακοινώσεων του ΔΙΕΚ όπου αναφέρονται οι καταρτιζόμενοι με τα ΑΜΚ τους. Όπου Α Ανεπιτυχών σπουδαστής (με ανεπαρκή φοίτηση λόγω του ότι υπερέβη το επιτρεπόμενο όριο απουσιών και δεν δικαιούται να δώσει εξετάσεις) και… Διαβάστε περισσότερα

Τελικό Πρόγραμμα Επιτηρήσεων και Εισηγήσεων και Πίνακας Αιθουσών εξέτασης

Το Πρόγραμμα επιτηρήσεων και εισηγήσεων με τις τελευταίες αλλαγές είναι το παρακάτω : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ-ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΘΟΥΣΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Τα μαθήματα όλα (εργαστηριακά και θεωρητικά) θα εξετασθούν στους χώρους του ΔΙΕΚ ΧΙΟΥ.

Προφορική εξέταση ειδικών κατηγοριών στις τελικές εξετάσεις 2022Β

Σας ενημερώνουμε ότι με βάση το Άρθρο 10 του κανονισμού λειτουργίας των ΔΙΕΚ: 20)  εξετάζονται προφορικά κατόπιν αίτησής τους οι καταρτιζόμενοι οι οποίοι αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή: α) είναι τυφλοί, σύμφωνα με τον ν. 958/ 1979 (Α΄ 191),… Διαβάστε περισσότερα

Καταρτιζόμενοι που έχουν γεννηθεί το έτος 2005 (στρατεύσιμοι κλάσης 2026)

Για τους καταρτιζόμενους που έχουν γεννηθεί το έτος 2005 (στρατεύσιμους κλάσης 2026) και είναι γραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων καθώς και τους λοιπούς διαμένοντες στις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Αττικής υποχρεούνται να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής… Διαβάστε περισσότερα